O nás > Poskytujeme > Raná péče

Raná péče

  • Raná péče je registrovaná sociální služba (zákon 108/2006 Sb.) pro rodiny dětí se zdravotním postižením, autismem nebo ohroženým vývojem od narození do sedmi let
  • Posláním rané péče je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte
  • Raná péče má terénní charakter (přijedem za vámi)
  • Služby rané péče jsou rodinám ze zákona poskytovány zdarma
  • Více se dozvíte zde

Chcete si udělat jasnou představu o rané péči? Podívejte se na pořady TEP24 (rok 2012) nebo Klíč (rok 2010), reportáž z naší tancovačky a povídání o rané péči (2014) zdekrásné video kolegyň z rané péče EDA zde.

Definice rané služby dle zákona: Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54)

Ke stažení: 

Komiks o rané péči našeho Střediska
Principy služeb rané péče 
Etický kodex sociálního pracovníka v rané péči
Formulář k podání stížnosti

  

 

 
Partneři dlouhodobých projektů: