O nás > Podporují nás

Podporují nás

Nový párty stan pomůže

Jsme upřímně rádi a vážíme si pomoci společnosti Expo Dům, která nás podpořila!

03. 10. 2018


Anglo Česká sro

Společnost Anglo Česká darovala hygienické potřeby i finanční dar, který podporuje služby pro děti s postižením a jejich rodiny. Zároveň je pravidelným majitelem velké kačky v dobročinném závodu Pust kačku.cz. Děkujeme!

07. 07. 2018


NetTech

NetTech a Lukáš Vašíček pomáhají s IT podporou naší práce... Děkujeme!

07. 12. 2017


Dr. Max

Obrací se na nás více rodin a proto se rozrůstáme - Česká lékárna holding s.r.o. - Dr. Max nám pomůže se vznikem nových pozic a podpořila v roce 2017, částkou 40 000 Kč vybavení pro novou poradkyni a vedoucí rané péče. Děkujeme!

07. 12. 2017


Nadace Vodafone

V rámci mezinárodního dne dobrovolnictví a dárcovství #Givintuesday, který proběhl 28. 11., se ve Vodafonu peklo pro podporu neziskovek snad ve všech regionech. Zaměstnanci z Prahy se rozhodli, že v rámci oslav #Givingtuesday podpoří mimo jiné i I MY. Podařilo se vybrat 17 355 Kč. Děkujeme! Budou využity na zakoupení nového automobilu, který nám pomůže jezdit pomáhat přímo do rodin.

07. 12. 2017


Nadace ČEZ

Nadace ČEZ podpořila - prostřednictvím aplikace EPP - Pomáhej pohybem nákup "nového" vozu, kterým můžeme jezdit přímo za dětmi s postižením a jejich rodinami.

24. 07. 2017


Nadační fond AVAST

Nadační fond AVAST se rozhodl v příštích letech podporovat významně i oblast rané péče pro děti se znevýhodněním a jejich rodiny. Mezi dalšími organizacemi byl vybrán i náš projekt pro rok 2017 a pro rok 2018 - 2019!

02. 02. 2017


Rengl

Společnost RENGL, s.r.o. - plakatovaci plochy v České republice a na Slovensku nám pomáhá s propagacemi našich benefičních divadel a dalších akcí.

02. 02. 2017


Nadace J&T

Nadace J&T dlouhodobě finančně podporuje vícedenní pobyty zajištěné psychologickou a odbornou pomocí a dobrovolníky; jednodenní setkání s kreativním či pohybovým programem. Finanční příspěvek pokryvá náklady na personální zajištění týmu, ubytování a stravu pro tým i dobrovolníky, příspěvek na ubytování pro rodiny. Děkujeme!

20. 12. 2016


JK-OKNA.cz

Od roku 2014 společnost JK-OKNA.cz Jiří Kantor darovala celkovou částku 26 300 Kč na služby pro rodiny dětí s postižením. Děkujeme!

18. 12. 2016


White Star Real Estate s.r.o.

Společnost White Star Real Estate s.r.o. se rozhodla, že naším prostřednictvím pomůže rodinám dětí s postižením a věnovala již třetím rokem částku 50 000 Kč. Tato částka byla v roce 2014 využita na zajištění služby rané péče, dar 50 t. Kč z konce roku 2015 byl využit na zorganizování 6 denního pobytu pro rodiny dětí s postižením v srpnu 2016, v létě 2017 jsme částku 50 t. Kč rozdělili na organizaci dvou pobytů. V roce 2018 50 t. Kč opět poslouží dětem i rodičům k odpočinku a načerpání nových sil a zkušeností na společném pobytu v přírodě. K tomuto štědrému finančnímu daru jednotliví zaměstnanci společnosti, jako vánoční dárky, nakoupili již čtvrtým rokem didaktické hračky do naší půjčovny a kreativní pomůcky na vyrábění. Tyto hračky pomohou v mnoha rodinách - poslouží k rozvoji různých oblastí vývoje u dětí s postižením.  Děkujeme!

18. 12. 2016


Nadace Člověk člověku

Nadace Člověk člověku opětovně podpořila náš projekt: Víkendové pobyty s podporou psychologa a odborníků pro sourozence dětí s postižením. Pobyty pomáhají dětem si odpočinout, sdílet svá trápení s ostatními dětmi i s psycholožkou, načerpají síly i nové zkušenosti a podporu, vyzkouší si jízdu na koni. Pobyty se konají v krásné přírodě v Pošumaví. Částka 25 000 Kč bude využita pro pobyt konaný v roce 2017 a 2018. Dva pobyty se již za podpory nadace uskutečnily v roce 2015 a 2016. 

05. 12. 2016


Hledáme rodiče

Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležité vytvoření tzv. citové vazby a možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny. V České republice však žije více než 9000 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi evropské státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené rodinné prostředí. Kampaň Hledáme rodiče má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Edukačně-náborová kampaň poskytuje prostřednictvím webových stránek kampaně, facebookových stránek Hledáme rodiče:Pěstouny a bezplatné tel. linky 800 888 245 široké veřejnosti množství informací o náhradní rodinné péči a pokouší se tak vzbudit zájem u těch, kteří o pěstounské péči zatím jen nezávazně uvažují.

25. 09. 2016


POMOZTE DĚTEM

Projekt Dětství bez omezení! je zaměřený na stimulaci dětí s postižením či opožděním v jejich přirozeném prostředí - rodině. Částka 291 347 Kč, ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, nám pomůže naplnit jeho cíle: podpořit vývoj dětí s postižením v přirozeném prostředí, posílit vazby, ukázat v rodinách nové hry, pomůcky, způsoby a metody, jak společně trávit co nejvíce času a společně si pomáhat v rozvoji, vzájemně se podporovat a učit. Těšíme se! Hry a hraní jsou důležitou terapií a mocným ozdravným nástrojem pro všechny.

28. 06. 2016


Divadlo Cylindr

Iveta Dušková a Petra Bílková jsou našimi patronkami a podporovateli a "jejich" Divadlo Cylindr nás baví :-). Každým rokem na vánočním setkání se mohou rodiny ( i my v I MY!) těšit na některou z něžných, veselých i poučných pohádek. Máme je rádi a děkujeme za to, že jsou s námi. Vyražte za nimi do Prahy, stojí to za to! www.divadlocylindr.cz

19. 05. 2016


RuUNCzech partner v závodění!

Přijďte si s námi zaběhat anebo jenom podpořit 1/2 maraton či DM rodinný běh do Budějic. Naše živá kačka poběží rodinný běh a vy si můžete nakoupit své kachní závodnice :-). Více o závodu a přihlášení najdete v článku.

24. 03. 2016


Nadace Petry a Petra Petrlíkových

Nadace podporuje od roku 2015 charitativní závod plastových kachniček www.pustkacku.cz. Závod pomáhá prostřednictvím I MY dětem s postižením a jejich rodinám a prostřednictvím APLA JC osobám s autismem.

25. 02. 2016


Abacus Electric, s.r.o.

Od roku 2013 firma podporuje benefiční závody Pusť kačku, čímž přispívá na terénní služby pro rodiny dětí s postižením prostřednictvím I MY a na osoby s autismem prostřednictvím APLA JC.

25. 02. 2016


LD Střechy s.r.o.

Dušan Lanžhotský a společnost LD Střechy podporuje pomáhání I MY od roku 2013. Jsme za to upřímně rádi a veškeré dary využíváme na zajištění terénní služby pro rodiny dětí s postižením: projekt Začít včas - ranou péči. Děkujeme!

25. 12. 2015


Pila Pasák a.s.

Pila Pasák a.s. z Plané nad Lužnicí věnovala dřevo na výrobu polic do naší půjčovny hraček a pomůcek v hodnotě 10 000 Kč. Děkujeme za vsřícnost!

08. 12. 2015


Začít včas!

Projekt ZAČÍT VČAS! získal k 1. 4. 2015 roční podporu Grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fnno.cz a www.eeagrants.cz. Získali jsme tak velmi potřebné finance, které nám pomohou zachovat vysoký statut námi nabízených služeb. Děkujeme!

20. 05. 2015


Nadace rozvoje občanské společnosti

Dvouletý projekt "Raná péče pro více jihočeských rodin"  podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations částkou 25 755 €. Děkujeme!

07. 01. 2015


VELUX Foundations

Dvouletý projekt "Raná péče pro více jihočeských rodin"  podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations částkou 25 755 €. Děkujeme!

06. 01. 2015


Weil, Gotshal nadační fond

Nadační fond opětovně podpořil naše služby pro rodiny dětí s postižením a věnoval v listopadu 2014 30.000,- Kč na jejich zajištění - na mzdy poradkyně rané péče a koordinátorky střediska rané péče.

Nadační fond podpořil 11. září 2013. Příspěvek ve výši 30.000,- Kč byl použit na mzdy poradkyně rané péče a koordinátorky střediska rané péče.

10. 11. 2014


Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

V říjnu 2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové přispěl částkou 8 000 Kč na vzdělávání poradkyň rané péče ( 3 semináře ), zakoupení nových hraček a pomůcek do půjčovny a také na doplnění knížek v knihovně. Pomůcky a knížky jsou zapůjčovány rodinám dětí s postižením. Děkujeme!

05. 11. 2014


Nadační fond České pojišťovny

Nadační fond České pojišťovny podpořil na podzim 2014 pořádání vícedenního pobytu jaro 2015 a to částkou 32 500 Kč. Děkujeme!

04. 11. 2014


Purco.cz

Hračky Purco.cz věnovalo 6 krásných dřevěných hraček do naší půjčovny.

08. 10. 2014


Autoservis Jindra Soběslav

Autoservis Jindra Soběslav se stal partnerem benefičního představení Shirley Valentine, které pro I MY, o.p.s. zahraje Simona Stašová. Upřímně děkujeme za pomoc s pořádáním tohoto charitativního večera. Pomůže nám zajistit služby pro více než 30 rodin malých dětí s postižením v jižních Čechách.

09. 05. 2014


GE Money Bank přispějí na pobyt rodin

Částka 13 540 Kč z GE Money Bank nám pomůže uspořádat letní týdenní pobyt pro rodiny dětí s postižením. Ten jim odlehčí v náročné prázdninové péči. Upřímně GE Money Bank děkujeme a to především Janě Kubíčkové z táborské pobočky za vstřícnost a pomoc s administrováním žádosti.

22. 04. 2014


Kulturně.com

Server akcí, díky kterému se I MY daří zvát a dávat vědět o akcích, které pořádá.

31. 03. 2014


Porsche Česká republika s.r.o.

Společnost Porsche Česká republika s.r.o. věnovala na konci roku 2013 nový VW UP! 

 

15. 01. 2014


Darovaný software

Byli jsme podpořeni programem TechSoup Česká republika a získali jsme tak možnost získat darovaný software.

16. 08. 2013


Jihočeský kraj

Jihočeský kraj přispěl na zajištění služby raná péče částkou 130 000 Kč.

26. 07. 2013


Books & Books s.r.o.

Prodej a dovoz učebních pomůcek. Učebnice angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a dalších jazyků. Pomáhá s prezentací "I MY", na svých e-shopech nabízí možnost příspěvku na službu "ranou péči".

09. 02. 2013


RUDI

RUDI, a.s. je studio poskytující komplexní služby v oblasti maloformátového a velkoformátového tisku, grafiky a reklamy.

08. 02. 2013


MM Reality

Společnost M&M reality holding a.s. se zabývá zprostředkováním prodeje nemovitostí, pronájmem objektů a jejich správou a samozřejmě poskytuje i široké právní a finanční poradenství v oblasti realit.

08. 02. 2013


Bariery

Konto BARIÉRY poskytlo grant 100 000 Kč na zajištění projektu Začít včas! středisko rané péče ( stimulace dítěte v rodině) a pomohlo v rámci svého projektu Počítače proti bariérám našemu středisku rané péče obnovit a dovybavit technické zázemí 2 repasovanými počítači a 3 monitory. Děkujeme!

08. 02. 2013


MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje každoročně dotační řízení. Žádáme na podporu našich služeb v rámci dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí. Příspěvek v roce 2016 ve výši 118 411 Kč pomůže uspořádat vícedenní pobyty a setkání pro rodiny dětí s postižením.

08. 02. 2013


Nadační fond Pomozme dětem

Nadační fond Pomozme dětem daroval v roce 2012 částku 20 000 na pokrytí mzdových nákladů a režijních nákladů spojených se zajištěním služby rané péče projektu Začít včas!

Děkujeme!

14. 01. 2013


 
Partneři dlouhodobých projektů: