O nás > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání obecně prospěšné společnosti I MY o.p.s.

Posláním I MY je pomáhat rodinám dětí s postižením a s ohroženým vývojem v celém jihočeském regionu a usilovat o to, aby společnost lépe porozuměla  jejich situaci.  Posláním služby rané péče je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte.

Cílem obecně prospěšné společnosti I MY o.p.s.

Cílem je sociální integrace rodiny a dítěte, viz. cíle poskytování služby rané péče v systému služeb sociální prevence v § 54 zákona 108 / 2006 Sb. O sociálních službách. 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s opožděným vývojem v Jihočeském kraji. Cílovou skupinou terénní služby raná péče jsou rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s opožděným vývojem v Jihočeském kraji od narození do 7 let věku dítěte.
Partneři dlouhodobých projektů: