O nás > Historie I MY

Historie I MY

2000 14. 3. vznik občanského sdružení. Přátelé Rolničky a maminky dětí s postižením založily na jaře o.s., které mělo za cíl pomoc a podporu lidí s postižením a jejich rodin a také zařízení Diakonie ČCE středisko Rolnička v Soběslavi. Uspořádali jsme první besedu s Janem Kačerem. 

2001 rozjeli jsme projekt Osobní asistence pro volný čas, který jsme rozvíjeli a postupně vylepšovali celých osm let. Začali jsme pořádat klubová dopoledne, kde jsme vytvářeli výrobky na jarmarky a do tomboly. Uspořádali jsme úspěšný seminář o integraci dětí do škol. 

2002 poprvé jsme zorganizovali Podzimní tancovačku, která se stala tradicí. Cílem tancovačky bylo, aby se dobře pobavili všichni přátelé a příznivci, zaměstnanci i klienti Rolničky. 

2003 pomáhali jsme s organizací Letní slavnosti v Rolničce, vznikla další skupinka dobrovolníků, kteří pomáhají s akcí ČCE Rolničce a vánočním jarmarkem. 

2004 zorganizovali jsme besedu o chráněném bydlení a společně se zaměstnanci Rolničky podnikli návštěvu do střediska v |Merklíně, kde už mají s chráněným bydlením zkušenosti. Obě akce přinesly hodně užitečných informací, které mohou pomoci při vzniku chráněného bydlení v Soběslavi. 

2005 novinkou tohoto roku je projekt Unicef „Ušij panenku, zachráníš dítě“. Šijeme panenky pro organizaci Unicef, která za vydražené peníze zaplatí očkování dětem v Africe. Rozšiřujeme práci s dobrovolníky o asistenci v chráněném bydlení, kam chodí dobrovolníci za dospělými klienty. 

2006 zakládáme Středisko rané péče pro jihočeský region. Mapujeme situaci v Jihočeském kraji, sbíráme zkušenosti v jiných střediscích a na konci roku poskytujeme služby šesti klientským rodinám. Prezentujeme projekt Unicef „Ušij panenku, zachráníš dítě“a zapojujeme veřejnost, ušité panenky jsou vystavené v lékárně a v mateřských školách v Soběslavi, poté je předáváme organizaci Unicef. 

2007 při Jarním jarmarku Rolničky pořádáme první ročník prožitkové akce Zkusme to spolu. Akce má za cíl přiblížit veřejnosti úskalí i radosti života lidí s postižením formou prožitků – zájemci si mohou vyzkoušet běžné činnosti a sportovní aktivity lidí s postižením a seznámit se s činností organizací, které se tímto tématem zabývají. Měníme název sdružení na „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. 

2008 měníme název projektu z Osobní asistence pro volný čas na Kamarád pro volný čas. Na podzim pořádá Středisko rané péče první víkendový pobyt rodin. Na konci roku celou organizaci dobrovolníků přesouváme pod Diakonii ČCE – středisko Rolnička, kde pod vedením Renaty Gargulové vzniká akreditované Dobrovolnické centrum. 

2009 rozjíždíme projekt Šance pro Mirka – sdružení zaměstnává asistentku, která se jednou týdně věnuje chlapci s autismem a mentálním postižením, rodina má šanci trochu si odpočinout od náročné péče. V létě zakládáme sbírkové konto na rehabilitační metodu Adeli, které využívají dvě rodiny střediska rané péče. Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v Rolničce. 

2010 středisko pořizuje nový služební automobil, kapacita střediska se zvyšuje na 25 rodin. Pobyty rodin pořádáme pravidelně dvakrát do roka, prodloužili jsme je na čtyřdenní. 

2011 rozšiřujeme kapacitu střediska na 30 rodin, přijímáme další poradkyni rané péče. Počet rady sdružení se snižuje ze sedmi na pět členů. 

2012 tým střediska se rozrůstá o koordinátora, situace financování sociálních služeb ze strany státu je stále velmi nejistá. Organizujeme víkendové setkání členek sdružení, které se v průběhu let podílely na jeho činnosti.

2013 ... v září je schválena naše transformace na obecně prospěšnou společnost a proto přestáváme být sdružením a jsme nově I MY, o.p.s.

2014 první šestidenní prázdninový odlehčovací pobyt pro rodiny. Pravidelné psychologické konzultace v I MY. Simona Stašová hraje pro I MY.

2015 tahoun a zakládající Kateřina Růžičková se rozhodla pro životní změnu a předala pozici Vedoucí střediska rané péče poradkyni Elišce Čunátové. Prošli jsme na výbornou finančním auditem i procesní analýzou a obdrželi značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Rozšířili kapacitu klientských rodin na 40 - nová poradkyně na 0,5 úvazek. Co se povedlo v roce 2015? Koukněte zde

2016 ...
Partneři dlouhodobých projektů: