O nás > Podporují nás

Podporují nás

Weil, Gotshal nadační fond

Nadační fond opětovně podpořil naše služby pro rodiny dětí s postižením a věnoval v listopadu 2014 30.000,- Kč na jejich zajištění - na mzdy poradkyně rané péče a koordinátorky střediska rané péče.

Nadační fond podpořil 11. září 2013. Příspěvek ve výši 30.000,- Kč byl použit na mzdy poradkyně rané péče a koordinátorky střediska rané péče.

WEIL, GOTSHAL – nadační fond byl zřízen na počátku roku 2009, aby přispíval ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní základních lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. WEIL, GOTSHAL – nadační fond svojí činností navazuje na rozsáhlou charitativní podporu poskytovanou advokátní kanceláří WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. 

Partneři dlouhodobých projektů: