O nás > Podporují nás

Podporují nás

POMOZTE DĚTEM

Projekt Dětství bez omezení! je zaměřený na stimulaci dětí s postižením či opožděním v jejich přirozeném prostředí - rodině. Částka 291 347 Kč, ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, nám pomůže naplnit jeho cíle: podpořit vývoj dětí s postižením v přirozeném prostředí, posílit vazby, ukázat v rodinách nové hry, pomůcky, způsoby a metody, jak společně trávit co nejvíce času a společně si pomáhat v rozvoji, vzájemně se podporovat a učit. Těšíme se! Hry a hraní jsou důležitou terapií a mocným ozdravným nástrojem pro všechny.

Projekt probíhá od 1. 7. 2016 - 31. 6. 2017 a finanční částka pomůže zajistit:

  • dokoupení nových her, knih a pomůcek
  • dokoupení druhého iPadu, který je nezbytnou pomůckou pro mnohé děti např. jako prostředek pro dorozumívání se s okolím
  • canisterapii, kterou na vícedenních pobytech děti rády využívají a vycvičení psi jim pomáhají k uvolnění a relaxaci, navození příjemných pocitů z kontaktu se psem,zvýšit sebevědomí, motivují
  • nové vzdělání - kurzy pro poradkyně rané péče a to: Praktické využití dotykových tabletů u dětí s postižením a Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími

Upřímně děkujeme všem, kteří jste se na sbírce podíleli, peříčko si zakoupili či koruny na účet poslali a podpořili tak pomáhání I MY, ale i projekty jiných organizací.

Partneři dlouhodobých projektů: