O nás > Aktuality

Aktuality

Jsme skrz naskrz prověření!

Po zevrubném šetření, hodnocení a rozhodování jsme obdrželi značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace! Jsme velmi šťastní a vážíme si toho. Procesní analýza k získání značky byla zevrubná, ale i přínosná - poukázala na některé nedostatky, které jsme v administrativě a účetnictví odstranili, zhodnotil naše přednosti: transparentnost, efektivnost a naplňování našich cílů - pomáhání rodinám dětí s postižením. Jsme nyní ve skupině prověřených neziskovek, kterým se podívali nezávislí odborníci pod slupku i za vás! Více si přečtěte ve článku.

Na jaře 2015 jsme objevili možnost, jak prověřit pro sebe, ale i pro naše příznivce a dárce, naši schopnost hodpodárně, efektivně a transparentné vést organizaci ku prospěchu "našich" rodin.

Požádali jsme tudíž Asociaci veřejně prospěšných společností a jejich nezávislé odborníky o možnost stát se jednou z "prověřených" organizací. Po předběžném schválení naplnění základních podmínek začal proces vyplňování dotazníků, kopírování a připojování příloh a vzájemného dopisování ( děkuji paní Sladké z AVPO za trpělivost :-)).

Na jednodenní šetření v I MY přijel pan Horký, kterému taktéž děkujeme za trpělivost a podnětné rady a připomínky. Po doplnění listin u Rejstříkového soudu a dalších drobných úpravách byla naše žádost a Hodnotící dotazníky i s doporučními předložena odborné Radě pro hodnocení spolehlivosti, která nám  udělila značku Spolehlivá veřejně prospěšná společnost ( jež je součástí programu Česká kvalita ).

Slavnostně nám bude certifikát předán během společenského večera Programu Česká kvalita, který proběhne 10. listopadu v Národním domě na Vinohradech.

Upřímně si vážíme značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Pro nás i pro vás je zárukou, že to co říkáme a děláme je totéž a že pod slupkou není nic, co bychom chtěli skrývat. Přijďte se podívat - 24. září - máme Dveře otevřené.

 

 

 

 

 

Partneři dlouhodobých projektů: