O nás > Podporují nás

Podporují nás

Nadace rozvoje občanské společnosti

Dvouletý projekt "Raná péče pro více jihočeských rodin"  podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations částkou 25 755 €. Děkujeme!

Projekt zahrnuje rozšíření pracovního týmu a proškolení nového pracovníka, aby byly služby rané péče dostupné většímu počtu rodin, dále zvýšení odbornosti pracovníků ( semináře, kurzy) a jejich podpory ( pravidelná supervize). V  průběhu projektu dojde k navázání kontaktů s dětskými sestrami pediatrů, odbornými lékaři, s pracovníky sociálních odborů a k prohloubení dosavadní spolupráce s poskytovateli dalších sociálních služeb.

Partneři dlouhodobých projektů: