O nás > Poskytujeme > Raná péče > Pro koho?

Pro koho

Pro rodiny dětí v jihočeském regionu od narození do sedmi let věku s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, autismem nebo opožděným vývojem. ( Středisko rané péče v Českých Budějovicích poskytuje službu rodinám dětí se zrakovým postižením, Středisko rané péče Tamtam rodinám dětí s postižením sluchu, Společnost APLA JC pro děti s autismem ).

Služba raná péče je poskytována zdarma, její charakter je terénní: poradkyně na konzultace dojíždí do rodiny, kde se dítě cítí bezpečně a není tak vystavováno zbytečnému stresu. Četnost konzultací je dohodnuta s rodiči, zpravidla jednou za 4-6 týdnů. 

Poradkyně rané péče jsou odborníci, kteří se neustále vzdělávají v mnoha oborech, aby byly pro Vaši rodinu platnou oporou a pomocí. 

Co Vám služba raná péče nabízí

 • provázení rodiny, aktivní naslouchání
 • pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství
 • praktické návody k činnostem a hrám, které rozvíjejí dovednosti dítěte
 • podporu komunikace dítěte s rodiči
 • půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti
 • půjčování literatury pro rodiče
 • možnost společných setkávání a pobytů rodin a přednášky pro rodiče
 • zprostředkování kontaktu mezi rodinami navzájem
 • zprostředkování kontaktů s odborníky
 • pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny
 • pomoc při získání dobrovolníka - asistenta
 • pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení
 • podporu a aktivní pomoc při integraci a adaptaci dítěte do předškolního a školního zařízení
 • doprovod a pomoc při jednání s úřady
 • doprovod na odborná vyšetření

Pokud byste se chtěli ujistit, zda je raná péče pro Vás vhodnou službou, kontaktujte vedoucí Rané péče I MY , se kterou můžete domluvit případnou nezávaznou konzultaci.
Partneři dlouhodobých projektů: