O nás > Projekty

Projekty

V současné době probíhají tyto projekty:

  • Začít včas! - raná péče v rodinách pečujících o dítě s postižením od narození do 7 let
  • Raná péče pro více jihočeských rodin - rozšíření kapacity střediska 2015 - 2016. Projekt je podpořen Nadací pro rozvoj občanské společnosti z prostředků VELUX Foundation
  • Užijme si společně - setkávání rodin, přednášky, semináře  
  • I MY s vámi - organizace jednorázových akcí nejenom pro veřejnost
  • Chceme znát a umět - vzdělávání pracovníků a rodičů střediska rané péče 

Dětství bez omezení!

Projekt je zaměřený na stimulaci dětí s postižením či opožděním v jejich přirozeném prostředí - rodině. Částka 291 347 Kč, ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, nám pomůže naplnit jeho cíle: podpořit vývoj dětí s postižením v přirozeném prostředí, posílit vazby, ukázat v rodinách nové hry, pomůcky, způsoby a metody, jak společně trávit co nejvíce času a společně si pomáhat v rozvoji, vzájemně se podporovat a učit. Těšíme se! Hry a hraní jsou důležitou terapií a mocným ozdravným nástrojem pro všechny. Projekt probíhá od 1. 7. 2016 - 31. 6. 2017.

Koordinátor projektu Bc. Eliška Čunátová.

Spolu do života

Nesmírně si ceníme toho, že Nadační fond AVAST se rozhodl podpořit částkou 616 984 Kč oblasti, které nejsou až tak viditelné, přesto podstatné a důležité; oblasti, na které se finance daří shánět velmi velmi těžce a to: řízení a fungování organizace, vytváření metodických podkladů, vzdělávání pracovníků a rodičů dětí s postižením. 

Díky kvalitnímu, fungujícímu a zafinancovanému zázemí se můžeme s veškerým naším nadšením a elánem věnovat plně "našim" dětem s postižením a jejich rodinám...

O programu Spolu do života se můžete více dozvědět zde.

 Začít včas!

konzultace v rodiněprojekt zahrnující službu pro 40 rodin. Více si můžete o náplni projektu přečíst na stránce o "rané péči". Základem služby jsou konzultace v rodinách nejmenších dětí s postižením v celém jihočeském regionu. Odborné poradkyně dojíždějí do rodin, podporují rodiče v péči o děťátko s postižením, vozí hračky, literaturu, rehabilitační pomůcky z naší půjčovny, snaží se spolu s rodiči rozvíjet dovednosti dítěte. Usilujeme společně o co nejmenším dopad postižení nejenom na dítě, ale i na celou rodinu.

Celoroční náklady na službu rané péče v jedné rodině jsou 30-35 tisíc korun. Ze zákona je služba poskytována zdarma, prostředky na provoz služby získáváme z části ze zdrojů státní správy, velkou měrou jsme však závislí na partnerství a podpoře firemních a soukromých dárců a benefičních akcích. Děkujeme všem za projevenou pomoc. O možnostech podpory se můžete dočíst zde. O našem financování a využití prostředků zde.

Program Fond pro NNO podporuje projekt ZAČÍT VČAS! grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Novinky z projektu si můžete přečíst zde.

 

 

Raná péče pro více jihočeských rodin

Dvouletý projekt "Raná péče pro více jihočeských rodin"  pro rok 2015-2016 podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

Projekt zahrnuje rozšíření pracovního týmu a proškolení nového pracovníka, aby byly služby rané péče dostupné většímu počtu rodin, dále zvýšení odbornosti pracovníků ( semináře, kurzy) a jejich podpory ( pravidelná supervize). V  průběhu projektu dojde k navázání kontaktů s dětskými sestrami pediatrů, odbornými lékaři, se sociálními odbory a k prohloubení dosavadní spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb.

 

Užijme si společně


Procházka na pobytu rodinSetkávání a čtyřdenní pobyty rodin dětí s postižením. Je důležité nebýt sám, navázat nová přátelství s dalšími rodinami, předávání zkušeností mezi rodiči, získávání nových informací a možnost společné zábavy. Během programu pro rodiče se o děti starají dobrovolníci. Rodiče využívají konzultací s poradkyněmi rané péče a psychologa.

Setkávání pořádáme  min. 3x ročně, čtyřdenní pobyt na jaře a na podzim, vícedenní pobyty přes prázdniny. Projekt Užijme si společně je podpořen z dotačního programu MPSV program Podpora rodiny a dalších zdrojů. Více o náplni setkávání si můžete přečíst na této stránce.  

I MY s VÁMI

Divadelko na Grand Prix kachničky 2012Pořádáme jednorázové akce, které nám pomáhají přiblížit veřejnosti naše služby a nabídnout možnost zapojení se do pomoci rodinám dětí s postižením. 

 

PUSŤ KAČKU benefiční závod plastových kachniček na řece Vltavě pomáhá zajistit služby dvěma neziskovým organizacím: našemu obecně prospěšné společnosti I MY a táborské asociaci podporující lidi s autismem APLA JC. Prohlédněte si fotografie z minulého ročníku a přečtěte si, jak si můžete pořídit svou vlastní závodnici na této stránce.

Zkusme spolu  je prožitková akce konaná každoročně při Jarním jarmarku Rolničky. Jejím cílem je přiblížit veřejnosti úskalí i radosti života lidí s postižením formou prožitků – zájemci si mohou vyzkoušet běžné činnosti a sportovní aktivity lidí s postižením a seznámit se s činností organizací, které se tímto tématem zabývají. Zkusme spolu se účastní i další společnosti, které pracují s lidmi s postižením, např. Tyfloservis, Hafík o.s. .Záštitu převzal starosta města Soběslavi ing. J. Bláha. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Podzimní tancovačka od roku 2002 organizujeme v listopadu Podzimní tancovačku – benefiční akci, neformální setkání s hudbou, hrami, tombolou a zábavným programem pro malé i velké. Fotogalerie.

Benefiční představení v táborském divadle finančně podporují projekt Začít včas! - službu ranou péči určenou rodinám nejmenších dětí s postižením. Rok 2017 Válka Roseových, Rok 2015 B. Hrzánová a Hrdý Budžes, rok 2014 představení se S. Stašovou Shirley Valentine, v roce 2013 I. Dušková s P. Bílkovou zahrály Školu Malého stromu a T. Medvecká Poprvé vdaná, v roce 2012 Jaroslav Dušek se svými přáteli pro nás zahrál představení Pátá dohoda. Více si můžete přečíst na této stránce.

Chceme znát a umět

Několikrát za rok pořádáme pro rodiče přednášky na témata, která jsou pro nás přínosná ( logopedie, alternativní komunikace atd. ). Poradkyně rané péče se vzdělávají v oblasti psychologie, komunikace ( znaková řeč, alternativní komunikace atd.) a dalších oblastech, které pomáhají lépe porozumět a rozvíjet dovednosti dětí a posilují kompetence rodičů.

Sbírkové konto

Pro rodiny dětí s postižením na rehabilitační pobyty jsme zřídili sbírkové konto. Rodiče chtějí dětem dopřát finančně náročný rehabilitační pobyt v centru Adeli ve slovenských Piešťanech nebo Klimtherapy v Klimkovicích, které napomáhají zlepšovat chůzi u dětí s DMO. Během roku 2010-2015 děti pobyt absolvovaly již pětkrát. Přečtěte si příběhy KryštofaAdélkyDaníka, kde najdete i číslo konta a variabilní symbol. Děkujeme.
Partneři dlouhodobých projektů: