O nás > Projekty > Začít včas!

Začít včas!

Vínečko s přáteli? Není kdy.

33 jihočeským rodinám dětí s postižením se dostala odborná pomoc. Nezisková organizace I MY ze Soběslavi od 1. 4. 2015 pomáhá přímo v rodinách anebo pro rodiny pořádá vícedenní pobyty. Proč? Aby rodiče zvládali náročnou péči o dítě s postižením v domácím prostředí a aby tyto děti měly různorodé podněty ke svému rozvoji. Roční projekt ZAČÍT VČAS! byl podpořen částkou 769 083 Kč z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více v článku.

Ke 20 dětem s postižením jezdila I MY  jedenkrát za 1 - 3 měsíce. Poradkyně přivezly k zapůjčení pomůcky a hračky pro rozvoj konkrétního dítěte a konkrétních dovedností. Třeba vertikalizační stojan Žofku. Ten pomáhá ležícím či nechodícím dětem se vztyčit, zažít jiný pohled, přinutit tělo k nezvyklé práci.

Anebo poradkyně pomohou rodičům vybrat vhodnou školku, školu. Domluvit asistenta. Spojit s jinými rodinami, dodat informace, podpořit. Prostě ulehčit rodině co nejvíce náročnou situaci. Tato terénní služba se jmenuje raná péče.

“Raná péče pomohla Elišce usnadnit start do života a nám se vyrovnat  s novou zkušeností. Je pro nás zdrojem podpory, informací, pomůcek a nápadů, jak naši malou co nejlépe rozvíjet, aby mohla jednou co nejlépe obstát ve společnosti zdravých”, říká maminka Elišky.

Dva letní šestidenní pobyty byly výraznou pomocí pro 13 rodin. 19 rodičů tak mělo i čas na vínečko s přáteli. Co je na tom tak objevného a záslužného? Pro mnohé rodiny to byl jediný odpočinek v celoroční náročné péči o dítě, které si nikdo netroufne pohlídat. Na pobytech byly k dispozici asistenti, kteří pečovali o děti a rodiče tak měli čas na zdravého sourozence či sami na sebe, psycholog, lektoři, poradkyně rané péče.

Pobyty jsou pro děti velice přínosné. Naučí se nové věci, naváží nové vztahy, osamostatní se. Některé z dětí byly poprvé na část dne samy a maminky byly překvapené, že to zvládnou. Některé začaly více komunikovat, zapojovat se do kolektivu. 3 rodiny navázaly sociální kontakty mezi sebou a i nyní si předávají důležité zkušenosti, podporují se a pomáhají si.”, uvedla Bc. Eliška Čunátová, vedoucí střediska Raná péče I MY.

Projekt ZAČÍT VČAS! pomohl poradcům rané péče i k novému specializovanému vzdělání a  pomáhajícím odborníkům tak poskytuje ty nejlepší nástroje - kvalitní vzdělání a zázemí. Nové dovednosti pomohly v 7 rodinách zlepšit komunikaci. U dětí, které nemluví používají nyní rodiče jiné způsoby vyjadřování. Např. pomocí kartiček, obrázků, fotografií, programu v iPadu.

Projekt dodal do pediatrických ordinací v celém kraji 1 000 ks letáčků o bezplatné pomoci rodinám, které se obávají či mají pochybnosti o vývoji svého dítěte. A tak mají děti šanci na co nejoptimálnější rozvoj dovedností.

Služba “raná péče” je registrovaná terénní sociální služba ( zákon 108/2006 Sb.) pro rodiny dětí se zdravotním postižením, autismem nebo ohroženým vývojem od narození do sedmi let.

Roční projekt ZAČÍT VČAS! je podpořen z grantu grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Jeho cílem je zvýšit dostupnost služby raná péče, oslovit rodiče co nejmladších dětí s ohroženým vývojem či postižením, zlepšit dovednosti dětí a začlenit je do předškolních a školních zařízení.

Kontakt: Klára Csirková, Tel. 775 162 898, projekty@imy-sdruzeni.cz, www.imy-sdruzeni.cz.

Text Tiskové zprávy najdete zde.

Nezisková obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s. pomáhá již od roku 2000. Pomáhá těm nejmenším dětem s postižením od narození do sedmi let a jejich rodinám. Hlavní náplní je služba „raná péče“ v jihočeském regionu - odborní poradci dojíždějí do rodin, provázejí rodiče nelehkým obdobím, pomáhají dětem s postižením rozvíjet dovednosti v bezpečí domova v nejcitlivějším období. Je zřizovatelem střediska Raná péče I MY.

 

Partneři dlouhodobých projektů: