O nás > Projekty > Začít včas!

Začít včas!

Supervizní kazuistické setkání s poradkyněmi Střediska rané péče v ČB

Druhé supervizní setkání proběhlo v prostorách Střediska rané péče v Českých Budějovicích 16. října 2015. Poradkyně B. Švehlová a M. Bedlánová ze SPRP v Praze měly připravenou kazuistiku rodiny. Celá doba supervizního setkání trvala přibližně 2 hodiny a vzájemně nás obohatila o nové přístupy, pohledy a cesty, které by bylo možné v dané rodině i rodinách dalších využít a nabídnout.

Na poradě jsme se sešly v hojném počtu: 2 poradkyně rané péče z I MY, za Středisko RP v Českých Budějovicích byly přítomny 4 poradkyně, instruktorka stimulace zraku a vedoucí střediska ČB. Za Středisko RP v Sušici 1 poradkyně, 2 poradkyně ze SPRP v Praze a 2 studenti, kteří byli ve SPRP v Českých Budějovicích na praxi.

Kazuistická setkání jsou podpořena v rámci projektu Začít včas! grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz a v rámci projektu Včasná péče jsou podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

Partneři dlouhodobých projektů: